loading

Wyszukiwarka: Przewodników, Instruktorów, Pilotów wycieczek

(np: Warszawa, Karkonosze, Tatry)

Ostatnio zarejestrowali się:

Lucyna Jakubowska
BiuroPodróży Ramis-Bort
Rafał Jurke
OrganizacjaTurystyczna SzlakPiastowski
1323 km przygody na stopa w 16 dni po P?nocnej Norwegii z Tromso do Trondheim. Dwch dwudziestolatkw z dwoma dwudziestotrzy kilogramowymi plecakami wypchanymi jedzeniem. Jeden namiot, dwie karimaty, dwa ?piwory. Mapa. Tyle wystarczy do pe?ni szcz??cia.
 
Plitwickie Jeziora - cud natury .
Park Narodowy Jezior Plitwickich jest jedn? z najbardziej znanych i najcz??ciej odwiedzanych atrakcji turystycznych Chorwacji.Jest to ci?g niewielkich jezior o niesamowitym turkusowym kolorze przegradzaj? wapienne bariery, tworz?c liczne wodospady , a wok? panoszy si? dziewicza przyroda; ?yj? tu nawet nied?wiedzie.Krasowy teren sprzyja powstawaniu jaski? - odkryto ich tu ok. 20. Najwa?niejsze to: Modra pe?ina, Kalu?erova pe?ina, upljara, Golubinja?a, Koranska. Nie s? udost?pnione do zwiedzania.
 
Ustka nadmorskie miasto
Ustka to nie tylko miejsce wakacyjnych przygd, od ponad 150 lat przyje?d?a si? tu w celach leczniczych. Nadmorskie po?o?enie, bogactwo lasw, czyste powietrze bogate w jod, obfite z?o?a borowinowe oraz ?rd?a solankowe to atuty, ktre pozwoli?y w 1987 roku uzyska? miastu statut Uzdrowiska. Ju? przed I Wojn? ?wiatow? leczono w Ustce choroby drg oddechowych, reumatyzm, choroby uk?adu kr??enia, tarczycy, ?o??dka i choroby nerwowe.
 
Jeszcze kilka s?w o moim mie?cie czyli o Ustce
Ustka, miasteczko le??ce w s?siedztwie obszarw chronionego krajobrazu i dwch rezerwatw przyrody; droga do S?owi?skiego Parku Narodowego liczy kilkana?cie kilometrw.