loading
1323 km przygody na stopa w 16 dni po P?nocnej Norwegii z Tromso do Trondheim. Dwch dwudziestolatkw z dwoma dwudziestotrzy kilogramowymi plecakami wypchanymi jedzeniem. Jeden namiot, dwie karimaty, dwa ?piwory. Mapa. Tyle wystarczy do pe?ni szcz??cia.
 
Plitwickie Jeziora - cud natury .
Park Narodowy Jezior Plitwickich jest jedn? z najbardziej znanych i najcz??ciej odwiedzanych atrakcji turystycznych Chorwacji.Jest to ci?g niewielkich jezior o niesamowitym turkusowym kolorze przegradzaj? wapienne bariery, tworz?c liczne wodospady , a wok? panoszy si? dziewicza przyroda; ?yj? tu nawet nied?wiedzie.Krasowy teren sprzyja powstawaniu jaski? - odkryto ich tu ok. 20. Najwa?niejsze to: Modra pe?ina, Kalu?erova pe?ina, upljara, Golubinja?a, Koranska. Nie s? udost?pnione do zwiedzania.
 
Ustka nadmorskie miasto
Ustka to nie tylko miejsce wakacyjnych przygd, od ponad 150 lat przyje?d?a si? tu w celach leczniczych. Nadmorskie po?o?enie, bogactwo lasw, czyste powietrze bogate w jod, obfite z?o?a borowinowe oraz ?rd?a solankowe to atuty, ktre pozwoli?y w 1987 roku uzyska? miastu statut Uzdrowiska. Ju? przed I Wojn? ?wiatow? leczono w Ustce choroby drg oddechowych, reumatyzm, choroby uk?adu kr??enia, tarczycy, ?o??dka i choroby nerwowe.
 
Jeszcze kilka s?w o moim mie?cie czyli o Ustce
Ustka, miasteczko le??ce w s?siedztwie obszarw chronionego krajobrazu i dwch rezerwatw przyrody; droga do S?owi?skiego Parku Narodowego liczy kilkana?cie kilometrw.
 
Warszawa a w niej ?azienki Krlewskie i pawie - ptaki pr?ne od dzieci?stwa
?azienki Krlewskie w Warszawie - najwspanialszy zesp? architektury polskiej doby klasycyzmu stanis?awowskiego. Przy projektowaniu rozleg?ego parku krajobrazowego pracowali Jan Christian Szuch i Karol Agricola. W XIX w. ?azienki nale?a?y do Romanoww, ale park pozosta? oglnodost?pnym. W 1944 r. Niemcy obrabowali i spalili Pa?ac na Wodzie. Odbudowa wed?ug planw Jana D?browskiego zako?czy?a si? w latach sze??dziesi?tych. Obecnie zesp? parkowo-pa?acowy ?azienki Krlewskie jest samodzieln? placwk? muzealn?, t?tni?c? bogatym ?yciem kulturalnym i wspania?ym miejscem wypoczynku na ?wie?ym powietrzu dla Warszawiakw. Pawie s? jedn? z wizytwek tego miejsca
 


Strona 1 z 3