loading

Warto wiedzieć

1. Jakie są różnice miedzy pilotem a przewodnikiem ?

2. W jakich sytuacjach lub na jakich terenach muszę wynająć przewodnika ?

3. Co to jest czas pracy kierowcy ?

4. Kto może kontrolować moje uprawnienia turystyczne ?

5. Kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w autokarze ?

6. Czy na wycieczce mogę dać swoim wychowankom czas wolny ?

7. Czy podczas jazdy autokarem każdy musi zapiąć pasy ?

8. Kto może jechać na wyjazd jako opiekun ?

9. Czy na wycieczce mogę grać z dziećmi w piłkę lub poprowadzić podchody ?

10. Czy mogę jechać autokarem jeśli przed samym wyjazdem nie został on skontrolowany przez policje ?

11. Czy opiekunowie grup płacą za bilety wstępu do obiektów ?

 

1. Jakie są różnice miedzy pilotem a przewodnikiem.

Według Ustawy o Usługach Turystycznych z 1997 roku:

przewodnik turystyczny to osoba zawodowo oprowadzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach oraz udzielająca o nich informacji.

Do zadań przewodnika turystycznego należy oprowadzanie wycieczek oraz fachowe udzielanie ich uczestnikom informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach.

Pilot wycieczek to osoba towarzysząca, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawująca opiekę nad nimi i czuwająca nad sposobem wykonania na ich rzecz usług.

Do zadań pilota wycieczek należy sprawowanie, w imieniu organizatora turystyki, opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej w niezbędnym zakresie, wynikającym z charakteru imprezy, czuwanie nad sposobem wykonywania usług świadczonych na rzecz uczestników podczas imprezy oraz przyjmowanie od nich reklamacji dotyczących świadczonych im usług, a także reprezentowanie organizatora turystyki wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie trwania imprezy.

Innymi słowy pilot wycieczek pełni rolę opiekuna grupy, jest odpowiedzialny za realizacje programu (np. sprawdzenie listy obecności, kwaterowanie grupy, informowanie o kolejności i czasie zwiedzania obiektowy, pilotowanie kierowcy, doprowadzenie grupy do miejsca noclegu czy do przewodnika itp.). Przewodnik pełni rolę osoby opowiadającej o danym terenie. Często jedna osoba posiada oba uprawnienia.

2. W jakich sytuacjach lub na jakich terenach muszę wynająć przewodnika.

Przepisy jasno określają w jakich sytuacjach musimy skorzystać z usług przewodnika. Radzimy jednak brać go zawsze, gdy tylko jest taka możliwość. Koszt wynajmu rozłożony na grupę nie jest bardzo wysoki, a pamiętajmy, że przewodnik przeważnie dysponuje większą od naszej gamą informacji zarówno krajoznawczych jak i tych, które pomogą nam dobrze przeprowadzić wyjazd (tańsze parkingi, polecane obiekty gastronomiczne itp).

W Polsce w skład obszarów objętych obowiązkiem skorzystania z usług przewodnickich wchodzą:

  • Wszystkie Parki Narodowe
  • Grupy górskie o wysokości powyżej 1000 mnpm
  • Następujące miasta: Trójmiasto, Katowice z GOP, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław

3. Co to jest czas pracy kierowcy.

Przy planowaniu wycieczki ważne jest, abyśmy nie zapominali o tym, że jesteśmy ograniczeni normami związanymi z czasem pracy kierowcy. W praktyce wygląda to następująco:

Kierowca może pracować (liczymy od uruchomienia pojazdu danego dnia) maksymalnie 13h, w tym 9h jazdy. 2 razy w tygodniu czas pracy można zwiększyć do 15h, w tym 10h jazdy. W tym przypadku nadprogramowe godziny trzeba ‘oddać’ w następnym tygodniu. Kolejną kwestią są przerwy podczas jazdy. Kierowca zobowiązany jest to zrobienia przerwy po maksymalnie 4.5h jazdy. Przerwa musi trwać minimalnie 45 minut. Można ją podzielić na 2 mniejsze, lecz trzeba pamiętać, ze pierwsza z nich nie może być krótsza niż 15 min, zaś druga powinna trwać minimalnie 30 minut.

Pamiętajmy, ze kierowca musi dojechać do nas z bazy, a po zakończeniu wycieczki do niej wrócić, wiec czas pracy nie będzie liczony od miejsca i godziny podstawienia autokaru.

Wszelkie informacje można znaleźć pod adresem http://tachospeed.pl/pl_ustawy_i_dyrektywy.php .

4. Kto może kontrolować moje uprawnienia turystyczne.

Do kontroli uprawnień turystycznych powołane są specjalne osoby, posiadające imienne upoważnienie od marszałka danego województwa. Warto pamiętać, że policja, straż miejska, czy inni przewodnicy często owych upoważnień nie posiadają i dokonują kontroli całkowicie bezprawnie.

5. Kto odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w autokarze.

Za bezpieczeństwo osób nieletnich w każdej sytuacji odpowiada wychowawca kolonijny.

6. Czy na wycieczce mogę dać swoim wychowankom czas wolny.

Kategorycznie nie. Prawo jasno zabrania pozostawienia osób nieletnich bez opieki osób dorosłych. Przepis ten jest nagminnie łamany na wszelkiego typu wyjazdach i koloniach, lecz pamiętajmy, że gdy zdarzy się niemiły wypadek będziemy mieli duży problem.

7. Czy podczas jazdy autokarem każdy musi zapiąć pasy.

Gdy autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa, każda osoba zobowiązana jest do ich zapięcia. Bez względu na wiek czy pełnioną funkcję.

8. Kto może jechać na wyjazd jako opiekun.

  • osoby które ukończyły kurs wychowawcy kolonijnego
  • nauczyciele (wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu z macierzystej szkoły),
  • instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika włącznie,
  • przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy PTTK,
  • trenerzy i instruktorzy sportowi.

Warto podkreślić, że RODZICE jadący na wycieczkę w charakterze opiekuna, nie spełniający wyżej wymienionych wymogów, w świetle prawa traktowani są jako zwykli uczestnicy wyjazdu.

 

9. Czy na wycieczce mogę grać z dziećmi w piłkę lub poprowadzić podchody.

Wszelkie zajęcia ruchowe może prowadzić tylko i wyłącznie wykwalifikowana kadra, tj: nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor sportu lub rekreacji. Przepis ten jest nagminnie łamany. Przeważnie wynika to z braku wiedzy osób organizujących wyjazd. pamiętajmy jednak, że brak znajomości prawa nie zwalnia nas z obowiązku jego przestrzegania. W przypadku kontroli lub nieszczęśliwego wypadku możemy mieć spory problem.

10. Czy mogę jechać autokarem jeśli przed samym wyjazdem nie został on skontrolowany przez policje.

Tak, oczywiście. Osoby organizujące wyjazdy często uważają, ze jedynym dowodem na potwierdzenie sprawności autokaru jest przebadanie go przed samym odjazdem. Nic bardziej mylnego. Autokar, tak samo jak nasze auto osobowe aby był dopuszczony do ruchu musi raz do roku przejść specjalistyczne badania na stacji diagnostycznej. Owe zaświadczenie (musi znajdować się w autokarze) jest wystarczającym dokumentem mówiącym o sprawności pojazdu. Oczywiście wiadome jest, że pokazowa kontrola przed rodzicami wygląda bardzo dobrze. Pamiętajmy jednak, że sprawdzenie autokaru przed samym odjazdem nie daje nam żadnej gwarancji, że owy pojazd na naszej wycieczce się nie zepsuje. Policja przyjeżdżająca na kontrole, przeważnie dokonuje bardzo pobieżnych oględzin autokaru.

11. Czy opiekunowie grup płacą za bilety wstępu do obiektów.

Nie ma przepisów normujących owa kwestie, jednak większość instytucji przyjmuje niepisaną zasadę: 1 opiekun na 15 osób gratis. Pilot lub przewodnik przeważnie wchodzą za darmo, niezależnie od liczebności grupy.