loading
gra miejska

Tag:plitwickie jeziora

 
Plitwickie Jeziora - cud natury .
Park Narodowy Jezior Plitwickich jest jedn? z najbardziej znanych i najcz??ciej odwiedzanych atrakcji turystycznych Chorwacji.Jest to ci?g niewielkich jezior o niesamowitym turkusowym kolorze przegradzaj? wapienne bariery, tworz?c liczne wodospady , a wok? panoszy si? dziewicza przyroda; ?yj? tu nawet nied?wiedzie.Krasowy teren sprzyja powstawaniu jaski? - odkryto ich tu ok. 20. Najwa?niejsze to: Modra pe?ina, Kalu?erova pe?ina, upljara, Golubinja?a, Koranska. Nie s? udost?pnione do zwiedzania.