loading
gra miejska

Tag:ustka

 
Ustka nadmorskie miasto
Ustka to nie tylko miejsce wakacyjnych przygd, od ponad 150 lat przyje?d?a si? tu w celach leczniczych. Nadmorskie po?o?enie, bogactwo lasw, czyste powietrze bogate w jod, obfite z?o?a borowinowe oraz ?rd?a solankowe to atuty, ktre pozwoli?y w 1987 roku uzyska? miastu statut Uzdrowiska. Ju? przed I Wojn? ?wiatow? leczono w Ustce choroby drg oddechowych, reumatyzm, choroby uk?adu kr??enia, tarczycy, ?o??dka i choroby nerwowe.
 
Jeszcze kilka s?w o moim mie?cie czyli o Ustce
Ustka, miasteczko le??ce w s?siedztwie obszarw chronionego krajobrazu i dwch rezerwatw przyrody; droga do S?owi?skiego Parku Narodowego liczy kilkana?cie kilometrw.