loading
gra miejska

Tag:warszawa

 
Bunkier Warszawa-?omianki

Bunkier dowodzenia w okolicach Warszawy.
Puszcza kampinoska kojarzona jest g?ownie z bogata przyroda, z bagnami i wydmami oraz z cmentarzem w Palmirach. Nie ka?dy jednak wie, ?e kryje ona na swym terenie do?? ciekaw?, niegdy? ?ci?le tajn? budowl?: odporn? na atak nuklearny - kwater? dowodzenia PRL.

 
Warszawa a w niej ?azienki Krlewskie i pawie - ptaki pr?ne od dzieci?stwa
?azienki Krlewskie w Warszawie - najwspanialszy zesp? architektury polskiej doby klasycyzmu stanis?awowskiego. Przy projektowaniu rozleg?ego parku krajobrazowego pracowali Jan Christian Szuch i Karol Agricola. W XIX w. ?azienki nale?a?y do Romanoww, ale park pozosta? oglnodost?pnym. W 1944 r. Niemcy obrabowali i spalili Pa?ac na Wodzie. Odbudowa wed?ug planw Jana D?browskiego zako?czy?a si? w latach sze??dziesi?tych. Obecnie zesp? parkowo-pa?acowy ?azienki Krlewskie jest samodzieln? placwk? muzealn?, t?tni?c? bogatym ?yciem kulturalnym i wspania?ym miejscem wypoczynku na ?wie?ym powietrzu dla Warszawiakw. Pawie s? jedn? z wizytwek tego miejsca