loading
gra miejska

Tag:zawiercie

 
Jura Krakowsko Cz?stochowska kojarzona jest g?ownie z Ojcowskim Parkiem Narodowym, z Maczug? Herkulesa, czy z Pustyni? B??dowsk?. Nawiasem mwi?c, ta ostatnia pustyni nie przypomina ju? wcale. Podczas moich wycieczek natkn??em si? na istn? pere?k?, jeszcze ma?o znan? turystom. Mowa tu o dziewi?tnastowiecznej hucie szk?a. Co ciekawe nadal czynnej i udost?pnionej do zwiedzania.