loading

Regulamin

I. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego baza-przewodnikow.pl
W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych użytkowników serwisu baza-przewodnikow.pl oraz zasady działania serwisu baza-przewodnikow.pl
Serwis baza-przewodnikow.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.

 

II. Baza Przewodników

 

Serwis internetowy Baza Przewodników, zrzesza osoby związane zawodowo z turystyką rekreacyjną i wyczynową.
Serwis umożliwia dotarcie do osób o określonych kompetencjach i uprawnieniach, prowadzących usługi w obszarze turystyki.

 

III. Rejestracja/Konto

 

 1. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 2. Użytkownik rejestrując się akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych.
 4. Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w serwisie baza-przewodnikow.pl.
 5. Zabrania się przekazywania hasła do konta osobom trzecim.
 6. Konto nie użytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania, zostanie usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 7. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu, jego konto zostanie zablokowane.
 8. Użytkownik może skasować konto, wysyłając prośbę o usunięcie do administracji serwisu. Administrator baza-przewodnikow.pl w ciągu kilku dni roboczych rozpatrzy prośbę. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia.
 9. Zespól baza-przewodników.pl ma prawo zablokowania, bądź usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
 10. Serwis baza-przewodników.pl dokłada wszelkich starań, aby dane użytkowników były należycie chronione. Dane użytkowników nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

IV. Zasady korzystania z seriwsu

 

 1. Użytkownikowi niedozwolone jest umieszczanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność osobistą, religijną, obrażających innych osoby.
 2. Zabrania się umieszczania treści i linków do materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie.
 3. Zabrania się używania programów (botów) generujących wywołania serwerów baza-przewodnikow.pl.
 4. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.

 

V. Zastrzeżenia

 

Serwis baza-przewodników.pl zastrzega sobie prawo do:
 1. Możliwości usuwania kont użytkowników, bez powiadomienia i bez podania przyczyny.
 2. Wyłączenia serwisu, na czas nieokreślony.

 

VI. Zasady umieszczania własnych artykułów/wpisów

 

 1. Nie wolno zamieszczać artykułów które są bezpośrednią reklamą.
 2. Nie wolno duplikować, kopiować treści z innych stron internetowych.
 3. Nie wolno wykorzystywać zdjęć,które nie są własnością użytkownika.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zdjęcia, materiały, treść umieszczona w artykule.
 5. Użytkownik publikując artykuł oświadcza jednocześnie że jest on jego własną twórczością.
 6. Artykuły są oceniane przez administratora serwisu. Po pozytywnej ocenie mogą zostać opublikowane. Administrator ma prawo do edycji treści treści artykułu.