loading
gra miejska

Informacje szczegółowe

powrót powrót
Witold Pronobis
lubuskie
Berlin
tel.004915125221995
e-mail: witold.pronobis@gmial.com
rozliczenia: nie wystawiam rachunkw
profil qrcode
W Berlinie od kilkunastu lat pracuj? jako dziennikarz i przewodnik turystyczny (z licencj?). Zajmuje si? te? badaniami nad histori? stosunkw polsko-niemieckich, dziejami Berlina w okresie hitlerowskim, histori? muru berli?skiego i losami polskich mieszka?cw w XIX i XX wieku. Pracowa?em naukowo na Uniwersytecie Miko?aja Kopernika w Toruniu. Tam tez doktoryzowa?em si?. P?niej, w latach 80-tych prowadzi?em dzia? bada? w Radiu Wolna Europa, gdzie redagowa?em te? audycje historyczne. Posiadam bogaty dorobek publicystyczny. Mi?dzy innymi jestem autorem pierwszego nieocenzurowanego podr?cznika najnowszej historii Polski i ?wiata, ktry po upadku komunizmu sta? si? podstawow? lektur? szkoln?. A tak?e ksi??ki dotycz?cej kulis wydania w r?ce gestapo przywdcy polskiego zbrojnego podziemia, gen. Grota-Roweckiego. (patrz te?: pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Pronobis i www.witoldpronobis.pl/ )
Uprawnienia
Znajomość języków:
angielski, niemiecki